2008 ősz

Cs. Varga István

Cs. Varga István1946. február 11-én, Kapuváron született. Egerben él. A debreceni egyetemen szerzett magyar-orosz szakos diplomát. Tanított az edelényi gimnáziumban, az egri tanárképző főiskolán, a Debreceni Egyetemen. 1984-től az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Irodalomtudományi Tanszékén tanított, 2004-től az ELTE BTK tanára. 1974-ben egyetemi doktori címet, 1984-ben kandidátusi, 1995-ben pedig PhD fokozatot szerzett. 1999-től habilitált professzor. A Napjank, az Új Forrás, a Délsziget, az Új Hevesi Napló szerkesztője volt. Tanulmányokat publikált német és orosz nyelven, közel negyven könyvet szerkesztett és lektorált. A Magyar Írószövetség, a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség, a Magyar Hungarológiai Társaság, a Szláv Történeti és Filológiai Társaság tagja, a Németh László Társaság alapító titkára, a Tokaji Írótábor kuratóriumának tagja. Az Oroszország Népei Történeti Sorozat és a Duna-part szerkesztőségének munkatársa. A Csuvas Írószövetségtől Vaszlej Mitta-díjat kapott; az ELTE 1997-ben Pro Universitate kitüntetésben, 2006-ban pedig Eger városa Pro Agria díjban részesítette. Ars sacra - Szent művészet a címe a Magyar Katolikus Rádióban 2006-tól elhangzó műsorának. Kötetei: Jeszenyin világa (Európa Kiadó, 1986) Utak és távlatok (Miskolc,1986), Tanújelek (Tanulmányok Németh Lászlóról, Magvető, 1987), Hevesi és borsodi tájhazában (Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1997) Szent művészet II. Tanulmányok költészetünk szakrális vonulatából (Xénia Kiadó, Budapest, 2000), Adósságtörlesztés (Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2002) Rokonföldön (Szellemi utazás Erdélyben és Csángóföldön, Xénia Kiadó, 2004). Cum honore Cs. Varga István 60. Eger, 2006.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k