2009 tél

Bertha Zoltán

Bertha Zoltán1955-ben, Szentesen született. Kritikus, irodalomtörténész. Sárospatakon érettségizett, egyetemet Debrecenben végzett, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének docense. Többek között Kölcsey- (1996), Tamási Áron- (2003), József Attila-díjas (2004). Fontosabb tanulmánykötetei, monográfiái: A szellem jelzőfényei (Magvető, 1988); Bálint Tibor (Akadémiai, 1990); Gond és mű (Széphalom, 1994); Sütő András (Pozsony, Kalligram, 1995, 1998); Sorstükör (Miskolc, Felsőmagyarország, 2001); Sorsbeszéd (Pomáz, Kráter, 2003); „Világképteremtő enciklopédizmus” — Tanulmányok Németh Lászlóról (Kairosz, 2005); Sorsjelző (Miskolc, Felsőmagyaroszág, 2006); Erdélyiség és modernség (Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2006); Fekete-piros versek költője — Kányádi Sándor (Hungarovox, 2006), Sorsjelző (esszék, tanulmányok, Felsőmagyarország, Miskolc); Nemzet a csillagokban (Lucidus, 2016).

LAPUNKBAN MÉG »

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

SPN Könyvek 8. Berka Attila:
Hosszúkávé külön hideg tejjel, 2010
Rendelje meg: spn@spanyolnatha.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t á m o g a t ó i n k