Veszprém

Fazekas Csaba

Fazekas Csaba1968-ban született Debrecenben, az ELTE-n szerzett történelem szakos diplomát. 1992 óta a Miskolci Egyetem oktatója, 2005-2009 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja. Történész, szűkebb kutatási területe a 19-20. századi Magyarország politika- és eszmetörténete, különös tekintettel az állam és az egyház viszonyára. Tanulmányai szakfolyóiratokban, publicisztikai és ismeretterjesztő írásai napi- és hetilapokban, internetes folyóiratokban jelentek meg. Verseit először a Spanyolnátha közölte, Kabdebó Lóránt ajánlásával. Fontosabb önálló kötetei: Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban (1996); A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről (2000); Történelem és egyházpolitika. Válogatott publicisztikai írások, 1992-2006. (2006); Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban (2008). A Miskolc KapuCíner antológia szerzője. Honlapja: www.fazekascsaba.hu

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k