Szekszárd

Drescher J. Attila

Drescher J. AttilaSopronban született 1950-ben. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végzi, érettségi vizsgát a Széchenyi István Gimnázium német-idegenforgalom tagozatán tesz 1968-ban. Tanulmányokat folytat a szegedi JATE BTK magyar-német, majd német-XX. szd-i német irodalom spec. szakán, Eötvös-kollégista. Első munkahelye a dombóvári Gőgös Ignác Gimnázium. 1986-tól a szekszárdi főiskolai tagozat magyar nyelvi tanszékének adjunktusa és kollégiumigazgatója, majd tanszékvezető docense (1993-2003), 1995-98 között általános főigazgató-helyettese is. Dr. univ. fokozatát magyar nyelvtörténet-stilisztika tárgyból szerzi (ELTE BTK, Budapest, 1991). Pécsett (PTE BTK, Alkalmazott nyelvészet) leteszi PhD-szigorlatát is. Folyamatos tudományos és szépirodalmi publikációs tevékenységet folytat 1975-től. 2003 májusától 2007 tavaszáig az OKM óbudai székhelyű Márton Áron Szakkollégiuma országos hálózatának főigazgatója, ez idő alatt sok intézményi és a határon túli magyarsággal foglalkozó kiadvány szerkesztője, kiadója. Tudományos publikációi mellett számos szépirodalmi alkotása jelenik meg, kezdetben helyi, megyei, majd országos lapokban, folyóiratokban, huszonegy éven át (1982-2003 között) a szekszárdi illetőségű Dunatáj (Új Dunatáj) szerkesztőbizottságának tagja.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k