2009 ősz

Bordács Andrea

Bordács Andrea

(1964) Esztéta, műkritikus, szerkesztő.  Az ELTE magyar-történelem-művészeti menedzser-esztétika szakán végzett (1988, 1992, 1999, 2000). A skóciai University of Edinburg History of Art művészettörténeti PhD-képzésén vendéghallgatóként vett részt, közben kutatásokat folytatott a kortárs skót művészetről a College of Art Edinburgon. (2003). Képzőművészeti kritikái, tanulmányai 1995 óta jelennek meg a szakmai folyóiratokban, 1997-től az Új Művészet olvasószerkesztője, szerkesztője, számos kötet, katalógus szerkesztője (pl. Street art szám, Enigma). A Műcsarnok kurátora és szerkesztője, 2006-tól az Ernst Múzeum munkatársa, majd a galéria bezárásáig a Dorottya Galéria vezetője volt. Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense. Fő kutatási területe: a Fluxus, a kortárs művészet − különösen a hazai az orosz és a kínai, a nőművészet, az erotika és szexualitás a kortárs művészetben, a magaskultúra és tömegmédia határterületei, a digitális művészet, a portré és a művészek önreprezentációi, a kortárs művészetelméletek. Díjai: Kállai Ernő műkritikusi ösztöndíj, Magyar Állami Eötvös ösztöndíj. Főbb művei:  Tót Endre-monográfia (társsz., 2003); Örökölt realizmus. A valósághű ábrázolás öt évtizede (társsz., 2003); Face to face. A személyiség megjelenítése és a portré alternatívái a kortárs magyar képzőművészetben. In Re-produkciók. Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről, Várady Róbert kismonográfia (2008), Illés Barna (kismonográfia, megjelenés alatt) és több mint 150 tanulmány, cikk a különböző folyóiratokban.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

SPN Könyvek 8. Berka Attila:
Hosszúkávé külön hideg tejjel, 2010
Rendelje meg: spn@spanyolnatha.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t á m o g a t ó i n k