2010 tél

Porkoláb Tibor

Porkoláb Tibor
Porkoláb Tibor 1965-ben született Sátoraljaújhelyen. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1983-ban, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát 1989-ben. Tíz éven át a miskolci Herman Ottó Múzeum irodalomtörténész-muzeológusa volt, 1999-től a Miskolci Egyetem BTK Felvilágosodás és Romantika Irodalma Tanszékének adjunktusa, 2005-től docense. PhD-értekezését 2004-ben védte meg. Jelenleg a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet docenseként folytatja oktatói és kutatói munkáját. Kutatási területei: XVIII–XIX. századi magyar irodalomtörténet, kultuszkutatás, textológia. Két kötete, több szövegkiadása és másfélszáz tudományos publikációja jelent meg. Az MTA Irodalomtudományi Intézete Martinkó András-díjjal (2003), az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Tudományos Díjjal (2004), Miskolc Város Közgyűlése Szabó Lőrinc-díjjal (2009) tüntette ki, és elnyerte az MTA Bolyai-ösztöndíját (2005–2008).

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

SPN Könyvek 8. Berka Attila:
Hosszúkávé külön hideg tejjel, 2010
Rendelje meg: spn@spanyolnatha.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t á m o g a t ó i n k