2010 tél

Valachi Anna

Valachi Anna

(1948—2018) Író, irodalomtörténész, egyetemi magántanár. Több mint három évtizeden át újságíróként (Magyar Hírlap, Magyar Hajózás, Népszava) és olvasószerkesztőként (Könyvvilág) dolgozott. Kulturális újságíróként-szerkesztőként több száz cikket publikált a magyar irodalom és a könyvkultúra témájában. 1977-ben magyar—népművelés szakos diplomát szerzett az ELTÉ-n. 1979-ben kezdett recenziókat, könyvkritikákat publikálni az Élet és Irodalomban. 1983-ban summa cum laude minősítéssel bölcsészettudományi doktorrá avatták az ELTÉ-n. 1985—1988 között a MTA Tudományos Minősítő Bizottságától elnyert ösztöndíjjal aspiráns volt az ELTE BTK XX. századi magyar irodalmi tanszékén. József Attila életét és költészetét tanulmányozta; 1998-ban védte meg József Jolán, a költő édes mostohája című kandidátusi értekezését. Disszertációja könyv formájában 1998-ban (második kiadása 2005-ben) jelent meg József Jolán, az édes mostoha. Egy önérvényesítő nő a huszadik század első felében címmel a Papirusz Book Kiadó gondozásában. 1999-ben elnyerte az irodalomtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 1999-ben Déry Tibor-díjjal jutalmazták.

1999 és 2006 között a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán műfajismeretet oktatott a kommunikáció és a fotóriporter-képszerkesztő szakon. 2007-ben egyetemi magántanári címet adományozott számára a Kaposvári Egyetem Szenátusa.

A Ferenczi Sándor Egyesület tagjaként (1989—2009) részt vett az egyesület Thalassa című folyóiratának szerkesztőbizottságában, s 2003-ban a lap felelős szerkesztője volt. Alapító tagja volt a 2002-ben megalakult József Attila Társaságnak. 2008 márciusa óta a JAT társelnöke, 2005 óta a Szépírók Társaságának tagja. volt.

Fő kutatási területe volt József Attila élete és költészete; az alkotáslélektan, valamint az irodalom és a pszichoanalízis kapcsolata.

Rákos Sándor életét és pályáját feldolgozó monográfiája — Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa címmel — 2009 őszén jelent meg az Argumentum Kiadónál. 2009-től a Digitális Irodalmi Akadémia Rákos Sándor-szakértője volt.

(Fotó: Horváth Dávid)

 

 

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

SPN Könyvek 8. Berka Attila:
Hosszúkávé külön hideg tejjel, 2010
Rendelje meg: spn@spanyolnatha.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t á m o g a t ó i n k