R_evolution

Vilcsek Béla

Vilcsek Bélatanár, irodalomtörténész, kritikus 1980-ban magyar-angol szakos főiskolai, 1983-ban magyar szakos egyetemi végzettséget szerez. 1983-tól az ELTE TFK, 2004-től az ELTE BTK oktatója. 1988-tól foiskolai adjunktus, 1993-tól docens. Egyetemi doktori fokozatot 1988-ban szerez. A drámaíró Babits című Ph.D. disszertációját 2005-ben védi meg. Oktató-nevelő, valamint szakmai-tudományos munkája elsosorban az irodalomelmélet, a verstan, a XX. század eleje és napjaink irodalmának területéhez kötődik. Közel félszáz szaktudományos könyv, tankönyv, szöveggyűjtemény, segédlet szerzője, illetve szerkesztője s csaknem másfél száz tanulmány, esszé, kritika írója. Publikációival egyaránt találkozhatunk szaktudományos folyóiratok (Filológiai Közlöny, Irodalomtörténet, Magyartanítás, Módszertani Lapok. Magyar) és irodalmi lapok (Árgus, Kortárs, Napút, Parnasszus, Szépirodalmi Figyelő, Új Forrás) hasábjain. Tagja a Magyar Írószövetség kritikai szakosztályának és az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Babits Kutatócsoportjának. A Babits-drámák sajtó alá rendezője.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k