Nagy Károly Zsolt

Nagy Károly Zsolt(1973) fotográfus, református lelkész, kulturális antropológus. Református lelkészi családból származik, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tett érettségit követően először a fényképész szakmát tanulta ki, majd 2000-ben Sárospatakon református teológus-lelkész, 2005-ben pedig Miskolcon vizuális kultúrakutató szakirányú kulturális antropológus bölcsész diplomát szerzett. 2013-ban Pécsett a kommunikációtudomány területén nyert PhD fokozatot. 2005-2019 között az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa, jelenleg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára. 2014-2018 között munkáját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatja. 2015-től részt vesz az MTA BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös, Vidéktörténeti témacsoportjának munkájában. Módszertani és vizuális antropológiai problémák mellett meghatározó kutatási területe a magyar református felekezeti identitás változása.

SPN könyvek ajánló

Székelyhidi Zsolt: A kékkőkúti csillag

Bővebben
Vass Tibor: Két sem közt

Bővebben
 t á m o g a t ó i n k