JA_vadalom

Harangozó Ferenc

Grafikus, festő, 1952-ben született Mernyén. 1976-77: Fiatal Képzőművészek Stúdiója-ösztöndíj; 1999: Somogyi Tárlat II. díja, Kaposvár. 1976-89-ig a Fiatal Képzőművészek Stúdiója tagja, a Rippl-Rónai Stúdió alapítója. Mernyén él. Szemléletének alakulásában Szekeres Emil és az általa közvetített Martyn Ferenc-féle organikus absztrakció játszott döntő szerepet. A 80-as évekre expresszív linómetszetekben találta meg egyéni hangját. Asszociatív úton kiépülő elvont formákból stilizál töredékszerű, szürreálisan csapongó fekete-fehér felületeket. Lapjain az elvont játékosság mellett nyugtalan belső szorongás is munkál. A fekete-fehér tézisek idővel színekkel egészültek ki, majd szénnel készített, nagyobb felületeket befogó egyedi lapjain árnyalt, finom tónusokká szelídültek.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k