Lengyel_átplánta

Marek Danielkiewicz

Marek Danielkiewicz1958-ban született. Költő, publicista, színikritikus. A Lublin közelében fekvő Lubartów városkában született. A valaha élt legfontosabb lengyel szerző, a romantika korában alkotott Adam Mickiewicz nevét viselő helyi könyvtár igazgatója. Máig egy tárcagyűjteménye és három verseskönyve látott napvilágot, az első 1995-ben, vagyis harminchétéves korában. 
A Varsói Költészeti Ősz elnevezésű, rendkívül rangos fesztivál kétszeres díjazottja. A Lublinban negyedévente megjelenő Akcent folyóirat állandó munkatársa. Műveit angol és ukrán nyelvre fordították – az angol változatok születése annak is köszönhető, hogy az Akcent egyfajta hidat képez a nyugaton (főként az Egyesült Államokban), illetve az anyaországban élő lengyelek között. Magyarul korábban négy verse (Anya; Az Új Színház szállójában; Rögeszme; Vidéki srác) jelent meg a Magyar Napló 2005/2. számában, az én fordításomban.
Danielkiewicz verseiben első látásra semmi különös nem történik. Nincsenek emelkedett, több soron át kígyózó költői képek, meghökkentő hasonlatok, allúziók; holmi bölcsész „elszállásnak” semmi nyoma. Ahogy Ajándék című versében nyíltan bevallja: „Átlagosan írok, mert idegesítenek a kiagyalt metaforák.” Ehelyett tényszerű közléseket kapunk: a mellvéden ribizlilé erjed és döglött legyek hevernek, az asszonyok káposztát árulnak és hajdinakását, egy fiatal nő pucérra vetkőzik a ruhapróbához, a fal réseinél pedig egy patkány sündörög. Mi több, azt is mondhatnánk, hogy e költészet kissé provinciális, méghozzá a szó vidékies értelmében – igen, Danielkiewicz ma is az, akinek alább olvasható versében, egy 1977-es fényképe apropóján enmagát hirdeti: vidéki srác = egy srác a provinciáról. Hanem ez a vidékiesség jó, tetszik nekem. A káposztát áruló asszonyok, az ostorral nógatott lovak és a behemót liszteszsákok valamiképpen mégis megemelkednek, „elszállnak” – a tényszerű közlések fölött egyszeriben ott lebeg valami békebeli, személyesen sohasem tapasztalt (és talán sohasem létezett) szépség. E költészet ilyen: szomorkásan derűs, gyakorlatiasan lírai, agnosztikusan transzcendens.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k