Lengyel_átplánta

Aleksander Nawrocki

Aleksander NawrockiVarsóban élő költő, prózaíró, műfordító, kritikus. A Varsói Egyetem magyar szakán szerzett diplomát. Feliks Netz-hez hasonlóan ő is ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelynek tagjai sorsfordító eseményként élték meg az 1956-os magyar forradalmat. Ez az írásaiban is tetten érhető. Költőként 1965-ben mutatkozott be, azóta tizennégy verseskötete jelent meg. Műfordítói munkássága húsznál több kötet – köztük a magyar irodalom számtalan alkotása. Kultúrszervezőként is jelentős: az Ibis Kiadó alapító igazgatójaként a huszadik századi lengyel líra legfontosabb szerzőinek, illetve fiatal tehetségek munkáinak megjelentetője. A Poezja Dzisiaj (Mai Költészet) folyóirat szerkesztője. Továbbá főszervezője a minden év tavaszán Varsóban, a Poezja Dzisiaj égisze alatt megrendezésre kerülő nemzetközi költőtalálkozónak. E találkozók során több magyar költő és műfordító is rangos elismerésben részesült, nevezetesen Bella István, Cséby Géza és Turczi István. Aleksander Nawrockinak magyar nyelvű kötete még nincs. Öt verse (Az imádság nem boldogság…; Hozzád; Ne ismételd; Szerelmesek; Útrakelés novemberbe) olvasható a Parnasszus költészeti folyóirat 2004/4-es számában, Zsille Gábor fordításában.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k