Lengyel_átplánta

Marcin Baran

Marcin Baran1963-ban született. Krakkóban élő költő, kritikus. A nemzedéktársait tömörítő bruLion költőcsoport tagja. Szokatlanul termékeny alkotó: első verseskönyve huszonhét éves korában látott napvilágot, s az azóta eltelt tizenhat évben további kilenc kötettel jelentkezett. Ezek sorából kiemelendő válogatott verseinek 2001-es gyűjteménye, Destylat (Desztillátum) címmel. 
Prózai munkái közül kiváltképp fontos a Dobros³aw Rodziewicz-csel közösen 1998-ban megjelentetett Legújabb lengyel álmoskönyv című gyűjtemény. Műveiből többek között angolra és németre is fordítottak – magyar nyelven most először olvashatunk tőle.
Marcin Baran (neve magyarra fordítva annyit tesz: Bárány Márton) a ma negyvenes éveikben járó lengyel költők közül az egyik legismertebb. Ez mindenképpen jelentős tény, tekintve, hogy a negyvenmilliós lélekszámú Lengyelországban poétából is legalább négyszer annyi lófrál, mint a kies Pannóniában. Az is bizonyos, hogy csupán Krakkóban, a művészek és a Nobel-díjasok városában vele egykorú költők tucatjai alkotnak és publikálnak. Bárány úr kritikusai általában azt emelik ki, hogy költészetét tematikai sokoldalúság és nagy formagazdagság jellemzi – a klasszikus versformáktól a képverseken át egészen a vulgáris csasztuskákig. Az is gyakori megállapítás, hogy elsősorban szerelmi lírájával emelkedik ki kortársai közül. Ez utóbbi tételt mostani válogatásunkban két vers, az Egy elveszített női test leírása, illetve a Heves keserűségek című hivatott alátámasztani. (Fotó: Adrian Fichmann)

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k