Lengyel_átplánta

Ewa Elżbieta Nowakowska

1972-ben, Krakkóban született és él? költ?n?, m?fordító, kritikus. Tanulmányait a Jagelló Egyetem angol szakán végezte, jelenleg angol nyelvi lektor Krakkó második legrangosabb fels?oktatási intézményében, a Bányászati-Kohászati F?iskolán. A krakkói székhely? Wydawnictwo Literackie (azaz Irodalmi Kiadó, Lengyelország egyik legfontosabb szépirodalmi 
intézménye), valamint a Capella Cracoviensis kamarazenekar munkatársa. M?fordítóként lengyelre ültette William Blake kötetnyi versét, illetve más, angol nyelv? szerz?k m?veit: Jim Forest és Kathy Page prózáját, Nancy Burke verseit. Mindamellett Thomas Merton, a trappista szerzetes és lelkiségi író (A csend szava, illetve Hétlépcs?s hegy cím? m?veit a magyar olvasóközönség is jól ismerheti, a Szent István Társulat 1991-ben adta ki ?ket) egyik legelismertebb lengyel fordítója. Versei mellett rendszeresen publikál recenziókat, esszéket és cikkeket is, folyóiratokban és napilapokban egyaránt. Máig két verseskötete jelent meg, 1999-ben és 2003-ban, és érdekesség, hogy szerepel egy Jugoszláviában kiadott nemzetközi haiku-antológiában is. Ciklusnyi verset szentelt Krakkó templomainak, ezekb?l most hárommal ismerkedhetünk meg: a domonkos, a minorita és a Krisztus Teste-templom „portréjával”.
Magyarul három verse (A domonkosoknál; Az oltárok között; Otthagyom) olvasható a Magyar Napló folyóirat 2004/6-os számában, továbbá hat verse (A Kanonoksor angyalkái…; A minoritáknál; hazafelé tartok egy találkáról…; Otthagyom; Úgy véled, elrejtek valamit…; Villanykörte) szerepel a Parnasszus költészeti folyóirat 2004-es téli számában, valamennyi az én fordításomban.
Nowakowska kisasszony verseire egy könyvesbolti kutakodásom során figyeltem fel, „véletlenül” – vagyis a költ?k között munkáló titkos összeesküvés révén. Megvásároltam az 1999-ben kiadott kötetét és fordítgatni kezdtem. Kés?bb persze a személyes találkozásokra is lehet?ség nyílt. Azonkívül, hogy évfolyamtársak vagyunk, még az is kiderült róla: egyik dédnagyanyja magyar születés? volt. S bár rá, a kései leszármazottra egyetlen magyar szó sem örökl?dött át, tudatában azért ott munkál a lengyel-magyar összetartozás. És lehet, éppen a magyar vérnek köszönhet?, hogy honfitársaitól elüt?en kreol b?rszín? és éjfekete hajú. Ami pedig a költészetét illeti, különösen jellemz? rá a biblikus és vallási köt?dés. Vissza-visszatér? „szerepl?i”: Krisztus, Ádám és Éva, Gábriel arkangyal, templomok és ikonok, a nagyböjt és a feltámadás. No és persze fest?k, zeneszerz?k, városok és érdekes tájak.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k