Lengyel_átplánta

Feliks Netz

Feliks Netz1939-ben született. Szilézia egyik székhelyén, Katowicében élő költő, író, műfordító. Szerkesztőként a ¦l±sk („Szilézia”) című folyóirat belső munkatársa, kritikusként a katowicei rádió állandó szerzője: egyéni hangvételű könyvismertetéseiben szívesen kihasználja a műfaj kínálta valamennyi lehetőséget. Magyar, német és orosz nyelvből fordít. 
Puskin: Anyegin című klasszikusának elismert lengyel fordítója. Ezernél több verset ültetett át lengyelre. Seregnyi magyar szerző, többek között Vörösmarty Mihály, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Déry Tibor, Moldova György) műveinek tolmácsolója. Legfőbb érdeme mindazonáltal, hogy elsőként fordította anyanyelvére és jelentette meg Márai Sándor műveit: sorrendben A gyertyák csonkig égnek, a Füveskönyv, a Vendégjáték Bolzanóban és a San Gennaro vére címűeket. Mind a négy kötet a talán legfontosabb lengyel kiadó, a varsói székhelyű Czytelnik (Olvasó) gondozásában látott napvilágot. Ami Netz szerzői munkásságát illeti, magyar nyelven mindeddig prózáit olvashattuk: Halottak napján született című, hazájában szép sikert aratott regénye a 2005. évi Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Pont Kiadónál, Szenyán Erzsébet fordításában. Márai Sándorhoz és anyanyelvünkhöz fűződő kapcsolatáról mindenképpen érdemes elolvasni remek esszéjét, Egy úr San Diegóból – Kalandom Máraival címmel, a Magyar Napló folyóirat 2000/4–6-os, krakkói tematikus számában. Ebben megkapó őszinteséggel, mély barátsággal vall rólunk és kultúránkról. A teljes filológiai hűség kedvéért hozzáteszem, hogy Netz-nek magyarul korábban egy verse jelent meg, Harmonia Caelestis címmel a Magyar Napló 2004/6-os számában, egy bizonyos Zsille Gábor nevű kontár fordításában – e vers valójában azonos a most olvasható Anyám meghalt cíművel: a szerző időközben e változtatás mellett döntött. Netz költészete pontosan olyan, mint ő maga: lendületes, vállalkozó szellemű, okos, kiművelt, humorral és iróniával (de nem cinizmussal!!!) átjárt. A keskeny utat járja, nem a széleset: a nagy témákból merít, vállalja a töprengést, kellően megszenvedi a kimondást. Beszélgetéseinkből tudom, hogy nézete szerint bajosan lehet valaki nagy költő jó humorérzék nélkül – s azt is időről időre hangoztatja, hogy minden ügyes-bajos dolgunkon és közszereplésünkön túl csakis egyetlen egy számít: a művek – méghozzá a jó művek. Most elég, többet egy szót sem írok a verseiről – jó bornak nem kell cégér.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k