Spanyolnátha művészeti folyóirat

Berka Attila

Páros repedő falak között, korhadó gerendák alatt

TOMPA

Ó, végre, Mádám, oly meleg szívvel s ujjongó lélekkel…

 

POMPA

Drága uram, boldogságom határtalan, elmondani nem tudom…

 

TOMPA

E ház mostantól csókpengéstől s körbeöleléstől…

 

POMPA

Már a meghívás pillanatában ellágyultan gondoltam arra…

 

TOMPA

Tíz jó magyar zengemény se lenne elegendő…

 

POMPA

Bármi mást talán igen, de ezt nem utasíthattam vissza…

 

TOMPA

E vészterhes időben nagy úr a szükség is, túl a nyilvánvaló kellemen…

 

POMPA

A magyarok vendégszeretete már gyermekkoromban…

 

TOMPA

Mikoron Petőfi halott és Arany el van bujdosva meg keseredve némán…

 

POMPA

Nemcsak a magam nevében, de a francia népnemzet jókívánságait és testvéri érzelmeit…

 

TOMPA

Míg érkeznek a frissítők és elkészül az ozsonna, remélem, megfelelően kényelmes a rökamié…

 

POMPA

Testi-lelki jóbarátom, Lajos király felhívta rá a figyelmemet…

 

TOMPA

Csupa fül vagyok, úrnőm, ha meg nem sértem, itt nagyon nehéz férfiként harmadiknak lenni…

 

POMPA

Elbukván az esélyeket és az aranytallérokat, hogy európaiságban lubickolhassanak…

 

TOMPA

Ha nő lennék, hálásabb lenne a sorsom, de így se elég forradalmi, se elég decens nem vagyok, azt mondják, bárgyú e honfi…

 

POMPA

Minekünk tán összetennünk kellene mindent, ami még birtokunkban van…

 

TOMPA

Kedvem s reményeim lilák, ködösek, gólya viszi őket szájában messzire innen és fiaim se tudnak énekelni…

 

POMPA

Egymásba bújván egymás zsenijét hevíteni lennénk képesek az osztrák s német önkénnyel szemben…

 

TOMPA

Kívánatos lenne az igazi szabadság, hogy a legfelsőbb fokon fájdalmainknak sírni, ó, sírni lehessen végre…

 

POMPA

Én ide határozottan érkeztem és nem is kertelek tovább, ha nem haragszik…

 

TOMPA

Mind ötven esztendőmmel könyörgök kegyéért, hogy itt léleknek s testnek országa legyen…

 

POMPA

Lajos kéri, Rákóczinak szóljon, benne van a bizodalom, az ő nevére egész Franciaország felfegyverkezik, egy emberként sodorja el az ellent…

 

TOMPA

Ide Rákóczi kell, asszonyom, elő vele a föld alól is…

 

POMPA

Uram, nem kell félnie, jó lesz itt minden, ha pénz, paripa, fegyver és vitéz énekel…

 

TOMPA

Unom a politikát, ezt azért be kell vallanom, de pálinkával megkínálom, elfogadja, gondolom…

 

POMPA

Most fürdőt vennék, hogy átöltözzem a kilovagláshoz, a vadászat jót tesz…

 

TOMPA

Nem leszünk nyuszik, mondja el őfelségének, én még itt vagyok s emelem szavam, ha kell, sőt Rákóczi biztosan kapható…

 

POMPA

Ha a vendégszobát megmutatja, gyorsan elkészülök bátorságát és ügyességét csodálni…

 

TOMPA

Készülhetünk a vadászatra, nyergeljünk, forduljunk…

 

POMPA

Sorsom a kaland, úgysem akarok ötven évig se élni…

 

TOMPA

Éjfélkor verseimet olvassa a Latinovits pislákoló gyertyafénynél…

 

POMPA

Menjünk, uram, tartsa nekem a gyertyát, míg vetkezem…

 

TOMPA

Menjünk, asszonyom, hadd pislákoljam fényemmel…