Székesfehérvár

Szele Bálint

Szele Bálint1977. április 16-án született Móron. 1996-tól a Veszprémi Egyetem angol nyelv és irodalom szakos hallgatója, 1997-ben kezdi TDK-tevékenységét, angol szójátékokról írott dolgozatával az 1999-ben Nyíregyházán megrendezett OTDK-konferencia Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekciójában különdíjat kap. 1998-ban angliai részképzésen vesz részt Hastingsben, ezt követően a Veszprémi Egyetem Nyelviskolájában oktat angol nyelvet és szaknyelvet. Ötödéves korában egy szemeszteren keresztül Franciaországban, az Angers-i Katolikus Egyetemen tanul. Két egymást követő évben elnyeri a Köztársasági Ösztöndíjat. 2001-ben a nyelvtanulási stratégiákról írott dolgozatával első helyezést ér el az OTDK-konferencián, és Pro Scientia Aranyéremmel jutalmazzák. 2001-ben diplomázik, majd a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója. Részt vesz a Szabó Lőrinc Kutatóhely tevékenységében, sajtó alá rendezi és kísérőtanulmánnyal látja el Szabó Lőrinc három kiadatlan drámafordítását, tanulmányokat ír T.S. Eliot drámáiról, monográfiát Jean Monnet munkásságáról. (Jean Monnet, Európa atyja, Csokonai Kiadó, Debrecen, 2005) Két éven keresztül szerkeszti a Modern Filológiai Közleményeket, munkatársa az Árgusnak. 2004-től a Kodolányi János Főiskola Európai Integrációs Kutató- és Fejlesztő Intézetének tudományos munkatársa, a Miskolci Egyetem óraadó tanára. Legújabb kutatásai során Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaival foglalkozott, emellett interjúkat készített kortárs műfordítókkal és Shakespeare-tudósokkal.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k