Székesfehérvár

M. Tóth István

M. Tóth IstvánSzékesfehérváron, 1922. április 19-én született. Tanulmányait 1941-47 között végezte az Iparművészeti Főiskolán, ahol Diósi Antal, Domanovszky Endre, Borsos Miklós voltak mesterei. 1948 óta kiállító művész. 1951-től a Petőfi Sándor Általános iskola rajztanára. Pedagógiai tevékenységének elismeréseként 1957-ben az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója" lett. Kezdettől fogva tagja a városi és megyei művészek csoportjának. 1964-től tagja a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának. 1974-ben a Művelődésügyi Minisztérium a "Kiváló Tanár" kitüntető cím tulajdonosává avatta. 1975-ben az ifjúság vizuális nevelése terén kifejtett munkásságáért érdeméremmel tüntették ki, és Székesfehérvár Városi Tanácsa "Város" díjjal jutalmazta. 1979-ben a városért kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül a "Székesfehérvárért" emlékérmet kapta. 1982-ben a Pedagógusok Országos Központi Vezetőségének legmagasabb művészeti díjában, a "Székely Bertalan-díj"-ban részesült. 1997-ben "Fejér Megye Díszpolgára" címet adományozták számára. 1961 és 2002 között több száz csoportos és egyéni kiállításon vett részt. Székesfehérváron a Millennium évében életmű-kiállítást rendeztek műveiből.

„két szép nagy alma

egy sárgarépa

meg néhány banán"

 

 

Falcsik Mari
Spanyolnátha, 2010 tél

 t á m o g a t ó i n k